การทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าและวิธีดูแล

  • การทำงานของบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนของแบตเตอร์รี่ แท่งบรรจุที่ไว้บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า kardinalstick และอุปกรณ์พ่นละออง เริ่มจากแบตเตอร์รี่เป็นตัวสร้างความร้อนให้กับขดลวดที่ที่ครอบด้วยกลุ่มไอที่เมื่อผู้สูบสูดไอขึ้นไอนั้นก็จะผ่านน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำให้น้ำยาสามารถระเหยได้มากขึ้นนั่นเอง และเมื่อสูบไปเรื่อยๆ ส่วนที่ซึมซับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็จะค่อยๆ ซึมซับไม่ได้ และไม่สามารถดูน้ำยาต่อได้ไปนั่นเองทำให้เราต้องคอยเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั่นเอง

  • การดูแลบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าควรเป็นสิ่งที่ดูแลอย่างดีให้สะอาดตลอดเพื่อจะได้เป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองนั่นเอง ควรทำความสะอาดอยู่เสมอทั้งส่วนของปากดูดและอะตอมไมเซอร์  และไม่ควรเก็บไว้ในที่ชื้นหรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป อีกทั้งการดูแลความสะอาดของแบตเตอร์รี่ก็สำคัญเช่นกัน อีกทั้งก็ไม่ควรปล่อยให้แบตเตอร์รี่ของบุหรี่ไฟฟ้านั้นหมดเกลี้ยง เมื่อถึงประมาณ 30% ก็ควรเริ่มชาร์จได้แล้วเพื่อเป้นการรักษาคุณภาพของแบตเตอร์รี่นั่นเอง